Investment Network


Formålet med etableringen af Investment Network er at skabe et forum for Investment/M&A professionals, der favner både investeringssiden (herunder private equity og venturekapital) og rådgiversiden.
Investment Network er etableret som et udvalg i DVCA, og netværkets arrangementer afholdes og koordineres med DVCA i enhver henseende.
Den primære målgruppe for netværkets arrangementer er personer i virksomheder, fonde og foreninger, der er medlem af DVCA, og som ikke er partnere eller en del af den øverste ledelse (sub-partner-niveau).
Investment Network vil arrangere 2-3 årlige netværksarrangementer. Det kan være virksomhedsbesøg, foredrag mv. kombineret med mulighed for efterfølgende at netværke og et årligt dagsarrangement med et uformelt indhold, hvor der er mulighed for at mødes under mere uformelle rammer.
Et virksomhedsbesøg eller et oplæg vil blive afholdt en hverdagsaften efter almindelig kontortid og deltagelse er gratis, mens et heldagsarrangement vil blive afholdt en weekend og kan indeholde deltagerbetaling.
Medlemmer:
Accura Advokatpartnerselskab
Kristian L. Klausen (Formand), Advokat (M&A)
E-mail: kristian.klausen@accura.dk

Danske Bank Corporate Finance
Tobias B. Kjeldsen, Associate Director
E-mail: tkj@danskebank.dk

Axcel
Asbjørn M. Hyldgaard, Associate Director
E-mail: ah@axcel.dk

Vækstfonden
Anders Nyboe Andersen, Legal Director
E-mail: ana@vf.dk

Deloitte Corporate Finance
Per Bousgaard Mortensen, Vice President
E-mail: permortensen@deloitte.dk
13.09Google Blogspot